Przejdź do treści
Rower rehabilitacyjny - wielozadaniowe narzędzie terapeutyczne

Komunikaty

AKTYWNY SAMORZĄD - DOFINANSOWANIE DO FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH

Informujemy, iż w ramach programu „Aktywny Samorząd” można ubiegać  się o dofinansowanie do zakupu  fotelika samochodowego dla osoby niepełnosprawnej. 
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/Aktywny_samorzad.html.
 
(Punkt:  IV. Struktura programu
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,)
 
oraz w lokalnych  instytucjach  MOPS,  PCPR.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu
Udział i promocja nowych produktów firmy Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego inż. Stanisław Misiarz
na międzynarodowych targach Pflege Reha Therapie IMPULSE FUR MEHR LEBENSQUALITAT
w Wels w Austrii.


Nazwa Beneficjenta
Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego inż. Stanisław Misiarz


Umowa nr: UDA-RPSL.01.02.04-00-UM2/12-00


Wartość projektu: 50 078,10 PLN
Wartość dofinansowania: 23 067,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

  


 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu
Wzrost konkurencyjności Zakładu Sprzętu Rehabilitacyjnego inż. Stanisław Misiarz poprzez uruchomienie
produkcji innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego.


Nazwa Beneficjenta
Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego inż. Stanisław Misiarz


Umowa nr: UDA-RPSL.01.02.04-00-310/11-00


Wartość projektu: 279 210,00 PLN
Wartość dofinansowania: 136 200,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

  


DOTACJE NA INNOWACJE


Nazwa projektu
„Wsparcie na uzyskanie patentu na zastosowanie przegubowych półosi do napędu w rowerach
trójkołowych umożliwiający pochylenie kół względem podłoża”.


Nazwa Beneficjenta
Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego inż. Stanisław Misiarz


Umowa nr: UDA-POIG.05.04.01-24-006/11-01


Wartość projektu: 26 790,00PLN
Wartość dofinansowania: 12 319,50PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka